Обука за програмирање и Scratch за одделенски наставници

Обуката ќе се одвива на платформатата Zoom и истата ќе биде интерактивна. Времетраење на обуката: Од 11 до 15 Јануари 2021, секој ден од 11 до 13 часот.

За време на обуката ќе добиете Материјали за обуката, а по завршување на обуката ќе добиете Диплома за завршена Обука за програмирање и Scratch за одделенски наставници

Цена: 2000 денари

Побрзајте и резервирајте едно од 20-те ограничени места!

Copy of Facebook event cover 1920x1080 (1)

Начин на уплата 

Назив на примачот: ЕДУФРОНТ ДООЕЛ Скопје

Сметка на примачот: 300000004289473

Банка на примачот: Комерцијална банка

Износ: 2000 денари

Шифра: 220 

Цел на дознака: Напредна обука за наставници

Повикување на број: 01-11